­De aanleiding

Wat te doen als je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent? Dat je levenseinde om de hoek staat en je binnen afzienbare tijd komt te overlijden.

Je gaat dood, wat nu?

Veel mensen denken hier niet graag aan, maar wat als de periode zich aandient. Krijg je tijd om afscheid te nemen, om dingen af te ronden, om te aanvaarden dat je gaat overlijden? Krijg je de tijd om je voor te bereiden op het sterven en de dood? Hoe ga je hier mee om? Hoe gaan je naasten hier mee om? Hoe gaan jullie hier als gezin/familie/vrienden mee om? Kunnen jullie elkaar vinden op moeilijke momenten? Krijg je steun, kun je steun geven? Wat moet er worden geregeld? Wil je sommige stukjes alleen of met intimi doormaken? Of zoek je professionele begeleiding, of ben je hier misschien op aangewezen.

Het bericht of de wetenschap binnen afzienbare tijd te overlijden of iemand te verliezen heeft een immense impact. De wereld staat stil… of op zijn kop … én de wereld draait door.

Een situatie waar je, misschien samen met je naasten ondersteuning bij zou kunnen gebruiken. Ondersteuning in de vorm van een luisterend oor voor het hele gezin en iemand die individueel ook een klankbord kan zijn. Die elk gezinslid afzonderlijk bij kan staan, omdat iedereen deze periode op zijn eigen manier en eigen tijd doormaakt. Iemand die verbindingen kan leggen tussen gezinsleden wanneer ze in een andere fase van de situatie accepteren zitten. Maar ook iemand die de praktische regelzaken uit handen kan nemen en kan meewaken in de laatste dagen.
Deze vorm van gezamenlijke verwerking om de situatie te kunnen accepteren, om deze periode op een zo goed mogelijke manier samen door te maken en samen af te sluiten.

Als het lukt om deze fase samen, maar toch ieder op zijn eigen manier door te maken, dan zal het loslaten vanuit aanvaarding ontstaan, het verlies zal beter te dragen zijn en het proces om het leven op te pakken met dit verlies wellicht iets minder zwaar verlopen.

Het is geen begeleiding die ophoudt na het overlijden.
Het is geen begeleiding die pas begint als de rouw niet meer te dragen is.