Anne’s blog

18 september 2014: Doodgewoon in dialoog

 

Dag van de Palliatieve Zorg en Café Doodgewoon
Al een paar jaar zit ik in de werkgroep voor de Dag van de Palliatieve Zorg, Gelderland. Dit jaar valt de dag op zaterdag 11 oktober en is het onderwerp ‘van betekenis tot het einde’. Naast deze dag gaan we ook voor het eerst een Café Doodgewoon organiseren. Hiermee komt een wens van mij uit!! Café Doodgewoon is een informele bijeenkomst in een cafe (in ons geval filmhuis Focus). Wij zullen een passende documentaire draaien en kunnen daarna met elkaar in gesprek over de docu of over de vragen, zorgen die spelen rondom het thema ‘van betekenis tot het einde’. Het doel van dit café is om alles rondom de dood bespreekbaar te maken en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit dit perspectief heeft Agora (landelijk netwerk Palliatieve Zorg) met een subsidie een cursus opgezet om dialoogbegeleiders op te leiden, om vervolgens de betreffende methodiek in te zetten op bijeenkomsten. Vanuit Netwerk Arnhem mocht ik deze cursus volgen!! Ik vind het een eer!

Debatteren en dialoog
Afgelopen donderdag (11 september) reisde ik af naar Waalwijk alwaar de training werd gegeven.
Eerst wat theorie, maar al snel gaan we aan de slag, want al doende leert men. Maar eerst ‘al doende ervaart men’. We gaan een debat voeren, ik spring vast, voor de grap, in de gevechtshouding. Na vijf minuten stoppen we en gaan we over naar het voeren van een dialoog… en daarna zoeken we de tien verschillen….Hmmm het gevoel van de gevechtshouding klopt aardig. Bij een debat zoek je naar de zwakke punten…van je ‘Tegenstander’…je wilt iemand overtuigen, je luistert selectief, een overeenkomst levert niks op, je zit op het puntje van je stoel, je temperatuur en hartslag gaan om hoog, spannend!

Debatteren is niet mijn sterkste punt. Ik wil graag alle kanten bekijken, probeer iemands standpunt te begrijpen, ik ga voor harmonie en wordt niet gelukkig van mijn gelijk halen of iemand overtuigen.  Iedereen in zijn waarde. Maar toch liet ik me verleiden en sprong ik in de gevechtshouding en deed een poging de standpunten onderuit te halen. Bij de oefening dialoog voeren, leunde ik achterover en hoorde haar verhaal eens aan. Stelde een vraag toen ik het niet snapte en probeerde haar te begrijpen. Ik was benieuwd waarom ze iets deed en hoe ze uiteindelijk haar weg had gevonden. Ik voelde oprechte interesse.

Een deelnemer verwoordde het mooi als ‘ ik werd meegenomen in verbinding’.

Zo dat is nog eens een groot verschil met het opgewonden raken om je gelijk te behalen.
Ik begin te snappen waarom Nederland in dialoog bestaat!

Maar het gaat verder dan dit alleen. He is niet alleen in gesprek met elkaar, maar ook met jezelf.

Een dialoog in 4 stappen
Een dialoog bestaat uit vier stappen: kennismaken, ervaringen delen, dromen en doen. Ondanks dat je ervaringen deelt blijft iedereen bij zijn eigen inbreng, al kun je wel verdiepings- of verduidelijkingsvragen stellen.  Zonder oordeel uiteraard, best lastig!
Dromen gaat over hoe jij het idealiter zou willen en niks is te gek. En stap 4. Doen… Wat is de concrete stap die jij gaat zetten om de verandering in te zetten., vandaag of morgen. En je zult zien dat realiseren dichter bij is dan je denkt.

Een dialoogbegeleider helpt dit proces te begeleiden, om de diepte in te gaan en om het met respect behandelen en in waarde laten te bewaken. De groep voert in principe het gesprek met elkaar.

Het doel van een dialoog
Het doel is niet je gelijk halen of anderen van mening te laten veranderen. Nee, het doel is luisteren naar elkaar, leren van elkaars ervaringen , nieuwe inzichten opdoen, geïnspireerd raken en energie krijgen om de (eventuele) verandering in te zetten, om een stap te nemen. Ik denk dat er veel meer behoefte is aan dialoog dan aan debatten. En ik denk ook dat de instelling en het gevoel wat het voeren van een dialoog een mooier effect heeft dan het voeren van debatten….

Ik heb mijn certificaat gehaald en mag me dialooggespreksleider noemen!!! Ik zal het voornamelijk gaan inzetten op thema’s over het einde, maar ben zo enthousiastdat ik me graag beschikbaar stel voor andere thema’s.

Dus:
Als het je leuk lijkt, je bent benieuwd en je wilt het eens ervaren,Nederland in dialoog
meld je dan aan voor 16 oktober, dan zal ik je meenemen in het land van Dialoog!!

Interessante links:
www.netwerkpalliatievezorg.nl
www.agora.nl
www.nederlandindialoog.nl
www.idpz.nl

 

Lees ook mijn vorige weblogs

9 mei 2014: He died that you might live

13 januari 2014: Tussen nu en (maximaal) 5 weken

9 november 2013: Dualiteit op de Dag van de Mantelzorg

19 september 2013: Anne’s Gastenblog!

14 augustus 2013: Aanpassen van de ideale situatie

8 juli 2013: Het groene gras…

7 juni 2013: Het ‘ooit’-plan is gestart

7 mei 2013: De categorieën der dingen