Boeken over de zoektocht in het leven

  • De alchemist. Paulo Coelho De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt.
  • Siddhartha. Hermann Hesse Een brahmanenzoon wijdt zijn leven aan het zoeken naar het ware zelf. Als asceet inde bergen mediteert en vast hij, maar vindt de waarheid niet. Zwervend als bedelmonnik hoort hij spreken over de Boeddha, maar ook deze Meester kan hem de waarheid niet geven. Dan stort hij zich in het wereldse leven en verwerft rijkdom en bezit, totdat hij voelt hierin ten onder te zullen gaan. Hij wordt opnieuw bedelaar. Geleid door het heilige Om komt Siddhartha ten slotte aan bij de grote rivier, symbool van harmonie en vergankelijkheid. In de hut van de oude veerman leert hij de wereld der dingen lief te hebben en te begrijpen. Een zoektocht dat terugkeert tot de eenvoud van een kind.
  • Mijn dinsdagen met Morrie. Mitch Albom. Dit boek is de neerslag van een serie gesprekken die de auteur gevoerd heeft met zijn vroegere leermeester, een Amerikaans hoogleraar sociologie, vlak voor diens levenseinde. Door omstandigheden wordt hun vroegere relatie hernieuwd en ontstaat een situatie waarin de hoogleraar in gesprekken met zijn voormalige student levenslessen overdraagt die hij concretiseert aan de hand van zijn eigen leven(seinde). In die lessen staat centraal de wijze waarop een mens kwaliteit van leven leert, zijn sterfelijkheid positief leert hanteren en een spirituele waardering leert vinden voor de moeiten en genietingen van het leven. Het geheel ademt een algemeen religieuze sfeer van levenswijsheid die universeel zal worden aangevoeld. De levenslessen zijn gegoten in een vorm waarbij gesprekken worden afgewisseld door persoonlijke flash-backs. Zo ontstaat een zeer herkenbaar en toegankelijk geheel, dat de lezer meeneemt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *